Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 mars

Intervju i Loungepodden


Datum: 2019-03-28 07:29

I det senaste avs­nit­tet av förnäm­li­ga Lounge­pod­den inter­vjuar Taimaz Ghaf­fari mig om hur vi får bät­tre struk­tur genom att organ­is­era, fokusera och automatisera.

Jag delar med mig av en mängd prak­tiska tips som gör ditt arbete lättare — var­je dag.

Du lyssnar på avs­nit­tet på iTunes, Acast eller Spo­ti­fy — och såk­lart där pod­dar finns”!