Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 mars

Här är vårens öppna strukturkurser


Datum: 2019-03-22 07:56
David Stiernholm föreläser om struktur i ett gult konferensrum framför deltagare som ser på intresserat.

I vår håller jag mån­ga öpp­na struk­turkurs­er dit vem som helst kan anmäla sig.

Jag kom­mer till:

  • Göte­borg 2018-04-23, genom Con­fex (all info och anmälan här)
  • Stock­holm 2018-04-30, genom Con­fex (all info och anmälan här)
  • Västerås 2019-05-09, genom Kunskapsgruppen
  • Göte­borg 2019-05-14, genom Tholin & Larsson
  • Upp­sala 2019-05-15, genom Kunskapsgruppen
  • Stock­holm 2019-05-16, genom Tholin & Larsson
  • Malmö 2019-05-23, genom Kunskapsgruppen
  • Göte­borg 2019-05-27, genom Kunskapsgruppen
  • Stock­holm 2019-05-29, genom Kunskapsgruppen

Vill du ha lättsam och konkret hjälp att för­bät­tra din struk­tur på job­bet, kom och var med!