Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 apr.

Därför är strukturerandet värt besväret


Datum: 2019-04-04 18:05

Att arbe­ta struk­tur­erat — är det ett självän­damål? Tar det inte väldigt myck­et tid att struk­tur­era? Är det verk­li­gen värt besväret, allt det­ta strukturerande?

I den fjärde videon för 3minTalk​.com, delar jag med mig av tre van­li­ga sit­u­a­tion­er där god struk­tur gör en enorm skillnad.