Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 mars

Ett steg till skönare vardagslugn, i tidningen Tara


Datum: 2021-03-01 16:53

I senaste num­ret av tid­nin­gen Tara har jag gläd­jen att dela med mig av 1 av 3 steg till skönare vardagslugn — i gott säll­skap av sparekonomen Sharon Lavie och psykolo­gen Thomas Sil­fv­ing. Jag bidrar med en sju-punkt-lista som utgör förs­ta hjälpen mot svar­ta hål hem­ma såväl som i arbet­slivet — allt skick­ligt fån­gat av Anna-Maria Stawreberg.

Bland annat slår jag ett slag för att sän­ka trösklar­na för att lättare lyckas etablera en ny vana. Själv vill jag fil­ma kor­ta job­b­vardagsklipp mer än jag gjort hit­tills. Där­för har jag nu min GoPro-kam­era alltid färdig­mon­ter­ad på sta­tivet (som jag har i väskan) så att jag snabbt kan gå från tanke till han­dling när jag får ett infall. 

Har du gjort någon kul tröskel­sänkn­ing nyli­gen? Berät­ta!