Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 maj

Idag skriver jag om att säga nej


Datum: 2010-05-05 12:32

Just nu, idag, skriv­er jag om kon­sten att säga nej med gott samvete.

Jag möter mån­ga som skulle vil­ja bli bät­tre på att säga nej”.

För mig hand­lar det helt och hål­let om att ha en tydlig rik­t­ning, om att veta vad vi har för mål i verk­samheten och vad som är vik­tigt för mig själv, i mitt eget liv. Det är först när jag har det klart för mig som jag kan ta ställ­ning till om jag ska tac­ka ja eller nej när någon ber mig om något, t ex.

Men, jag sit­ter ju inte inne med hela sanningen. 

Så, jag vän­der mig till dig. Hur gör du för att säga nej med gott samvete?

Kom­mentera nedan. Jag är nyfiken.