"I want you to turn off your cellphone" | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 jan.

"I want you to turn off your cellphone"


Datum: 2010-01-04 09:31

För ett par veck­or sedan, besök­te jag Fläkt Woods i Växjö för att hål­la kurs i per­son­lig effek­tivitet för deras per­son­al. Fläkt Woods är en värld­som­spän­nande kon­cern inom ven­ti­la­tion­slös­ningar och de är dominerande inom sitt fält. 

Att möta dem var imponerande på mån­ga sätt. En sak var det jag såg när jag strosade runt i kon­tors­land­skapet innan vi skulle dra igång.
På dör­ren till ett av kon­fer­en­srum­men och på väggen intill, satt det två lappar.

I want you to turn off your cell phone
When using your telephone, please continue your call in a conference room

Jag tyck­er om att de har kom­mit överens om några ramar de behöver hål­la sig inom för att arbetet ska fly­ta smidigt. I det­ta fall gäller det möteskul­tur och att springa ut från möten för att ta ett telefonsamtal.

De fyra mötes­rik­tlin­jer­na är alltså:

  • Always be in time for meetings
  • Nev­er talk in the phone dur­ing meetings
  • Switch off or put the phones in silent mode dur­ing meetings
  • If you have to take an impor­tant call dur­ing a meet­ing, step out before you answer

Behovet av den andra skyl­ten, att man ska ta tele­fon­sam­tal i ett tomt kon­fer­en­srum, kom­mer sig av att de sit­ter i öppet kontorslandskap.

Enkla, tydli­ga ramar ska­par plats för kreativitet

Det finns säk­ert de som tyck­er att regler som dessa är ett utslag av petime­ter­men­tal­itet och att de kväver kreativitet, men för mig slår enkla rik­tlin­jer som dessa effek­tivt undan benen på frus­tra­tions­mo­ment som verk­li­gen sänker vardagsef­fek­tiviteten i arbetsgruppen.

På mina kurs­er brukar vi göra en kartläg­gn­ing över vil­ka tid­stju­var delt­a­gar­na upplever finns i varda­gen. En av de som alltid är med, var­je gång, är inef­fek­ti­va möten där folk kom­mer sent, har tele­fo­nen på eller springer ut ideli­gen. Så, visst behövs det riktlinjer.

Men, funkar det?

Man kan frå­ga sig hur stor effekt en lapp på väggen har. Fredrik, min värd på Fläkt Woods, inty­gade att sedan de kom överens om rik­tlin­jer­na har för­bät­trin­gen var­it markant. Han sade:

Det kunde vara ännu bät­tre, men vi märk­er en tydlig skillnad.”

Hur gör ni?

Vil­ka ramar har ni kom­mit överens om på din arbet­splats, som gör att varda­gen fly­ter smidi­gare? Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.