Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 jan.

Gott nytt år!


Datum: 2010-01-01 00:59

Tack för ett strå­lande 2009

Det har var­it det bäs­ta året hit­tills för Stiern­holm Con­sult­ing, i mån­ga hänseen­den. I skri­vande stund ser det ut som att 2010 har goda förut­sät­tningar att bli än bättre.

Tack för trevlig sam­varo under det­ta passer­ade år. Jag har skriv­it, ni har läst och ni har läm­nat givande kom­mentar­er. Det är ock­så ett sätt att umgås och jag ser fram emot mer av den varan under näs­ta år.

Jag önskar mina kun­der och läsare ett ännu mer lät­tar­be­tat och struk­tur­erat 2010!

P S Vill du, så läs mer om mina utsik­ter för näs­ta år här: Tre ord för 2010