Hur struktur förändrat min framtid | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 juli

Hur struktur förändrat min framtid


Datum: 2013-07-10 12:00

Jag tror att jag var en typisk entre­prenör. Mån­ga bol­lar i luften, ständigt på väg någon­stans och hun­dratals osorter­ade tankar i huvudet. Mina före­tag gick helt okej, men jag kände att det måste finnas ett bät­tre sätt att dri­va bolag.

Där­för star­tade jag och Therese Albrecht­son Acad­e­my of Excel­lence 2010. Acad­e­my of Excel­lence är numera lan­dets kanske främ­s­ta tillväxtpro­gram för före­tag som vill växa, och vi insåg tidigt att struk­tur & effek­tivitet” hade en giv­en plats bland de tillväxtny­ck­lar som är avgörande för bolags framgång. Vi till­frå­gade till och med 75 myck­et framgångsri­ka sven­s­ka entre­prenör­er om vad som krävs för att växa, och det visade sig att ord­ning och reda stod högt på listan.

Där­för anl­i­tade vi David Stiern­holm som föreläsare på Acad­e­my of Excel­lence. Och det har förän­drat myck­et för mig – och för väldigt mån­ga andra entre­prenör­er med sam­ma mån­ga bol­lar i luften-prob­lematik” som jag hade tidigare.

Idag är jag – minst – fem tim­mar mer effek­tiv var­je vec­ka än jag var då. Jag fokuser­ar bät­tre, försök­er göra en sak i taget, automa­tis­er­ar och delegerar på ett nytt sätt och inte minst, jag har ska­p­at struk­tur­er för en effek­tiv vardag. Bonusen: jag mår bät­tre och är myck­et min­dre stressad.

För dig som fort­farande är osorter­ad och bol­lar med allt för mån­ga bol­lar. Gör något av följande:

  1. Lär dig av David Stiern­holm, han är bäst i lan­det på det han gör.
  2. Läs David Allen och Tim­o­thy Fer­riss böcker.
  3. Läs struk­tur­bloggen på mittföretag.com eller gå Acad­e­my of Excel­lence (om du är företagsledare).

Dessa tre punk­ter kan göra ditt liv myck­et mer njut­nings­fullt. Det förän­drade i alla fall mitt.

- Gustaf Oscarson


Gustaf Oscar­son är entre­prenör och för­fattare. Han dri­ver fyra bolag i tillväxt, bland annat Mitt Före­tag-kon­ceptet” med sajten mittföretag.com (som årli­gen besöks av 100 000-tals före­ta­gare) och Acad­e­my of Excel­lence, som är Sveriges kanske främ­s­ta tillväxtpro­gram. han är för­fattare till flera böck­er, bland annat storsäl­jaren Mind Your Own Business.

Gustaf är en av 2013 års som­mar­blog­gare på Struk­tur­bloggen. I år har vi valt ut en hand­full per­son­er vi tyck­er har särskilt intres­san­ta tankar när det gäller struk­tur. Du hit­tar alla som­mar­blog­gares inlägg här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.