En vardag i strukturens tecken | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 juli

En vardag i strukturens tecken


Datum: 2013-07-03 12:00

Istäl­let för ett regel­rätt blog­gin­lägg med tre tips om hur man kan bli mer struk­tur­erad tänk­te jag låta dig föl­ja med mig under en dag. Jag vill näm­li­gen själv läsa fler berät­telser om hur andras van­li­ga vardag ser ut.

Det ger mig ofta inspi­ra­tion och tips på hur struk­tur kan vara en naturlig del av en helt van­lig dag.

6:45 — Alarmet ringer. Jag tryck­er på snooze snabbt som attan. Efter att ha snoozat en stund så vak­nar jag sak­ta upp. Sträck­er efter tele­fo­nen som lig­ger på mitt tillfäl­li­ga nattduks­bord. Läs­er sms och kikar snabbt vädret innan jag hop­par in i duschen.

7:15 — Kokar någon form av gröt. Havre­gryn eller man­na­gryn ger alltid en bra start på dagen. Äter frukost lika långsamt som jag tidi­gare på mor­gon läm­nat sän­gen, där fort­farande min flick­vän Sofie lig­ger och sover. Drick­er aldrig kaffe på morgonen.

8:30 — Bil eller cykel till vårt kreatörskollek­tiv Stu­dio tio. Just nu cyk­lar jag allde­les för säl­lan, vilket inte alls är bra, efter­som det finns få sak­er som är så skönt som att cyk­la till jobbet.

9:00 — Säger hej till de andra frilansar­na som är på plats. Öpp­nar Things för att gå igenom vad jag ska göra idag. Kol­lar kalen­dern så att jag vet om jag har några möten på efter­mid­da­gen. Fort­sät­ter skri­va kod på gårda­gens projekt.

12:00 — Lunchtid. Van­ligtvis har jag med mig rester från gårda­gens mid­dag. Vi försök­er äta till­sam­mans på job­bet, så att vi hin­ner se varan­da en stund under dagen. Just nu har vi dessu­tom öpp­nat den sto­ra dör­ren i lunchrummet.

13:00 — Öpp­nar upp Spo­ti­fy. Slår på min och min kol­le­gas lista, och pro­gram­mer­ar eller des­ig­nar något i några timmar.

15:30 — Paus med prom­e­nad, fika eller något som bry­ter av job­bet en stund. Efter det brukar jag svara på dagens mail (tju­vkikar inte så ofta under dagen), samt plan­era mor­gonda­gen i Things.

18:00 — Åker och hand­lar mat, efter­som vårt kyl­skåp är super­litet. Lagar mat till­sam­mans med Sofie, och äter. Diskar. Städar.

19:00 — Oftast något även­tyr till­sam­mans med min kom­p­is Karin. Någon typ av trän­ing, road­trip eller bara lite gitarr-plinkande. Skönt att göra något offline”.

21:30 — Sof­fan till­sam­mans med Sofie. Tit­ta på någon tv-serie eller kanske en halv film. Pra­ta om hur dagen har var­it, läsa ikapp Twit­ter, Face­book och RSS-flödet.

23:00 — Lästid. E‑bok i mobilen eller fak­tiskt en hed­erlig super­tung-bok. Sen sömn.

- Vik­tor Bijlenga


Vik­tor Bijlen­ga job­bar som design­er och web­butveck­lare. Han ska­par mes­tadels webb­platser på job­bet. Vid sidan om så dri­ver han det ekol­o­giska t‑shirtmärket I’m With Friends. Han tror på att göra bra sak­er, till­sam­mans med bra män­niskor. Följ gär­na @viktorbijlenga på Instagram

Vik­tor är en av 2013 års som­mar­blog­gare på Struk­tur­bloggen. I år har vi valt ut en hand­full per­son­er vi tyck­er har särskilt intres­san­ta tankar när det gäller struk­tur. Du hit­tar alla som­mar­blog­gares inlägg här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.