Hur lång tid tar det jobbiga, egentligen? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 nov.

Hur lång tid tar det jobbiga, egentligen?


Datum: 2017-11-15 06:39

Det finns enkla eller roli­ga uppgifter vi kas­tar oss över så fort vi blir varse dem och det finns deras mot­sats — de där som vi tyck­er är oer­hört tråki­ga eller som känns så job­bi­ga att göra (var­je gång, för ofta är de sådant vi ska göra regelbundet).

Steget att ta oss från det att vi kom­mer på att vi bor­de” göra det till att vi gör slag i sak­en känns så långt och tröskeln så hög och nog är det lättare att först göra något kul och kort?

Vi tänker län­gre än vi gör
Mån­ga av de här gräs­li­ga uppgifter­na är dock inte särskilt omfat­tande. Under­stun­dom läg­ger vi mer tid på att tän­ka på att vi inte vill göra dem än vad de tar att slutföra.

De känns sto­ra, men hur lång tid tar de egentli­gen? Tar vi reda på det och finner att det bara är frå­ga om 2 minut­er och 24 sekun­ders arbete (förvis­so ett tråkigt sådant, men likväl), nog är chansen större att vi trots allt biter ihop, gör ett ryck och får sak­en gjord.

Gör så här
Har du någon återkom­mande uppgift du ständigt tyck­er är för­färlig och som du ten­der­ar skju­ta fram­för dig, tes­ta det­ta enkla knep:

  1. Näs­ta gång det är dags att göra uppgiften och du frestas skju­ta upp den, gör den ändå och ta tiden — om inte annat bara för att få reda på hur lång tid det tar.

  2. Hur lång tid tog det?
    • Min­dre än du trodde? Lägg märke till hur vet­skapen om hur kort tid det tar påverkar din vil­ja att arbe­ta med uppgiften näs­ta gång det är dags.
    • Mer än du trodde? Jag förstår att det då är lätt att göra annat istäl­let. Kanske kan du dela upp den i flera deluppgifter som är lättare att kom­ma igång med och som du får boc­ka av oftare (och nju­ta mer av)?

Något för mig, kanske för dig
Den här tid­ta­garme­to­den har jag inte hit­tat någon veten­skaplig evi­dens för att den funger­ar, men den har hjälpt mig och andra i min närhet i sit­u­a­tion­er som dessa. Så, kanske skulle den hjäl­pa ock­så dig? Det är täm­li­gen risk­fritt att tes­ta och det enda du behöver är en tid­tagn­ings­funk­tion, vilken du för­mod­li­gen har i en tele­fon på arm­längds avstånd.

Hur gör du?
Hur gör du för att övervin­na mot­stån­det att göra sådant du behöver göra men inte vill? Har du något knep som hjälper dig? I så fall finns det mån­ga som skulle upp­skat­ta om du delade med dig, exem­pelvis i en kom­men­tar nedan. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.