Video: Hur jag noterar med papper och penna och… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 mars

Video: Hur jag noterar med papper och penna och ändå sparar det digitalt


Datum: 2019-03-21 18:50

När jag talar i tele­fon eller sit­ter i möte, före­drar jag att göra noteringar på pap­per. Använ­der jag pap­per och pen­na, vet jag att jag inte kom­mer att bli dis­tra­her­ad av notis­er, epost och annat upp-pop­pande under mötet och samtalet.

Jag skriv­er sedan in det väsentli­ga från sam­talet på det Ever­note-kort som rör just det upp­draget vi diskuter­at, så att jag har all info om mina upp­drag på ett enda ställe.

Men, jag vill ändå inte slän­ga den ursprung­li­ga, hand-klud­dade lap­pen, efter­som mina lösa noteringar från mötet innehåller infor­ma­tion som inte kan uttryckas med ord. Själ­va bilden av hur jag skrev noteringar­na har ett värde i sig.

I den här videon förk­larar jag hur jag kan få ha min metaforiska, hand­skriv­na kaka och äta den samtidigt.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.