Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 mars

Vad gör jag egentligen?


Datum: 2019-03-14 21:42

Jag är allt­så struk­tör — men vad gör jag egentli­gen? Och, hur ham­nade jag här? Vad strä­var jag då efter?

I den tred­je videon av fyra för 3minTalk​.com, pro­duc­er­ad till­sam­mans med Char­lotte Dun­hoff på Pro­file Agency svarar jag på dessa frå­gor, som jag gis­sar är sådant du alltid undrat om denne struk­tör men inte vågat fråga.