Tio talare talar om mod och rädslor | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 jan.

Tio talare talar om mod och rädslor


Datum: 2014-01-21 09:50

Under vec­ka 5 är du varmt välkom­men att lyssna när jag inter­vjuas av Ola Wall­ström från Mera mål AB om framgång och genom­brott. Hela veck­an, den 27 – 31 jan­u­ari, är fylld av inspirerande inter­vjuer med Sveriges bäs­ta talare som berät­tar om mod, räd­slor, mål­sät­tningar, per­son­lig utveck­ling och framgång.

Du kan ta del av hela veck­ans inspirerande pod­casts genom att anmäla dig här.

Föru­tom mig kom­mer du kost­nads­fritt att ta del av kun­skaper från:

Anmäl dig direkt så du säk­er­ställer din plats och får ta del av när Sveriges bäs­ta talare delar med sig av sina egna knep när det gäller framgång och genombrott.

Trevlig lyssning!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.