Börja igen, och igen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 sep.

Börja igen, och igen


Datum: 2009-09-30 10:27

Har du, lik­som jag, någon gång tänkt en tanke som att jag skulle verk­li­gen vil­ja arbe­ta på det där sät­tet, bör­ja göra så där, men jag har aldrig tid till att bör­ja med det; det är så myck­et hela tiden”? Kanske hand­lar det om att vara bät­tre för­beredd till möten, kanske om att använ­da att-göra-lis­tor, kanske om att notera vad ni kom överens om efter kund­mötet, kanske något annat.

Det fina är att man kan alltid bör­ja just nu. Och man behöver inte bör­ja med att göra hela förän­drin­gen på en gång. Trick­et kan vara att få ste­nen i rull­ning och då behöver man bara ruc­ka på den litet grann, så är näs­ta putt enklare, och näs­ta ännu enklare.

Vad får du aldrig tid till?

Vad för vana skulle du vil­ja bör­ja tilläm­pa men aldrig fått tid till? Fun­dera på vad som är min­s­ta möjli­ga näs­ta steg i den rik­t­nin­gen. Om det hand­lar om att job­ba med att-göra-lis­tor, bestäm dig för att t ex på en van­lig lapp skri­va upp bara de sak­er som rör sig i huvudet på dig just nu. Om det hand­lar om att skri­va min­nes­no­tat efter möten, ha inte ambi­tio­nen att skri­va ett helt refer­at, utan nöj dig med att efter näs­ta möte skri­va bara vad ni kom överens om att vem skulle göra, en mening för var­je uppgift. 

Om den nya vanan hjälper dig, kom­mer du att fort­sät­ta. Det är myck­et möjligt och rent av troligt att du efter ett tag kom­mer att kom­ma av dig och slu­ta med det du bestämt dig för. Då kan det vara lätt att mis­strös­ta och ta det som ett bevis för att det inte går att förän­dra ditt arbetssätt, att du har för myck­et att göra för att hin­na job­ba smartare.

Att bör­ja är gratis

Men, det fina är ock­så att du kan bör­ja igen. Och igen. Och igen. Miss­ly­ckas du, kan du bör­ja igen. Att bör­ja är gratis.

… ock­så i din verksamhet

Allt det­ta är ock­så tillämp­bart på en organ­i­sa­tion. Om du upplever att ni sit­ter fast i brand­släckan­det och de tun­ga pro­jek­ten, så att ni inte har varken ork eller tid att sät­ta igång det ni vet att ni egentli­gen bor­de, gör det enkelt. Vad är min­s­ta lil­la näs­ta steg i den rik­t­ning ni vill? Försök inte tryc­ka in en hel hög av uppgifter i ett förän­dring­spro­jekt, utan sätt ste­nen i rull­ning genom att ta ett, enda litet steg i rätt riktning. 

Går det i stå, om ni kör fast — bör­ja igen. Och igen. Rätt som det är har ni kom­mit en bit på vägen. Rätt som det är har förän­drin­gen visat resul­tat och rätt som det är har ni utrymme att läg­ga mer ener­gi på just den förän­drin­gen. Då har ni redan kom­mit en bit på väg jäm­fört med om ni hade vän­tat tills ni hade tid.

Vad vill du bör­ja med?

Så, vad för ny vana eller nytt arbetssätt vill du bör­ja med? Vad är det min­s­ta lil­la steg du kan ta i den rik­t­nin­gen? Om steget tar min­dre än två minut­er att göra, gör det nu — och du har börjat.

Hur gör du?

Hur gör du för att kom­ma loss och fak­tiskt bör­ja med sak­er? Maila till mig och berät­ta. Adressen är {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”}. Eller, kom­mentera nedan. Jag tar gär­na del av dina erfaren­heter och låter goda idéer beri­ka såväl mig som andra.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.