Hur blir vi effektivare 2021? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 sep.

Hur blir vi effektivare 2021?


Datum: 2011-09-05 18:35

Högt ovan mol­nen skissar jag på en föreläs­ning jag ska hål­la på en kon­fer­ens om ett par veckor.

Jag har bliv­it ombedd att tala om hur mitt område struk­tur & effek­tivitet kom­mer att utveck­las de när­maste tio åren. Det sker ju minst sagt en hel del just nu när det gäller appar och moln och dela och like:a oach allt mer att göra, för var och en av oss.

Jag ser tre strate­gi­er jag tror kom­mer att vara avgörande för att klara det­ta accel­ererande tem­po de när­maste åren. Om en vec­ka pre­sen­ter­ar jag dem här på bloggen, men först är jag nyfiken på att höra hur du ser på saken.

Vad tror du kom­mer att hän­da de när­maste tio åren när det gäller struk­tur och effek­tivitet? Vad tror du kom­mer att vara kän­neteck­nande för de män­niskor som lyckas bäst att ska­pa en smidig vardag i arbetet?

Berät­ta i en kom­men­tar nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.