Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 sep.

"Boka tidigt"-rabatt under september


Datum: 2011-09-05 11:59

Höst­må­nader­na är en av våra två högsä­songer på året och ock­så den­na höst har vi ont om obokade datum. Men, på vin­trar­na brukar det vara lugnare. Där­för har vi nu föl­jande rabat­ter­b­ju­dande till dig:

Om du senast den 30 sep­tem­ber 2011 bokar någon av våra tjän­ster för utförande under jan­u­ari eller feb­ru­ari 2012, läm­nar vi 10% rabatt på ordi­nar­ie pris­er (kan ej kom­bin­eras med annat erbjudande).

Skic­ka en för­frå­gan nu.