Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 mars

Hur (10+2x5) hjälper dig att få sega uppgifter gjorda


Datum: 2022-03-08 10:21

När du har en uppgift du verk­li­gen behöver få gjord nu som är oer­hört tråkig, går det fasans­fullt trögt. Du gör vad som helst utom den uppgift du vet är den rät­ta att göra just nu. 

Jag kän­ner igen det.

Låt mig där­för dela med mig av ett knep som brukar fun­ka för mig var­je gång jag behöver få gjort något jag inte kän­ner för att göra. Det het­er (10+25.

Gör du något lik­nande? Berät­ta!