Horisontella högar, med ordning i | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 sep.

Horisontella högar, med ordning i


Datum: 2012-09-18 08:59

Visst, man kan tyc­ka att i dessa dig­i­ta­la tide­varv bor­de pap­pers­doku­ment vara ett minne blott. Men, så ser det inte ut på kon­toren runt om i lan­det. I alla fall inte de jag besöker.

För min del fyller pap­persme­di­et ändå en funk­tion, tak­tilt och estetiskt. Så, var ska vi göra av de pap­per vi ändå vill ha kvar?

Svarar du i högar” är vi inte ense. Lutar du däre­mot åt map­par, bör­jar vi när­ma oss varan­dra, för map­par är just mitt favorit­la­gringssätt. Jag tyck­er om map­par fram­för pär­mar, efter­som de är mer flex­i­bla, ger bät­tre överblick och är snab­bare att hantera. Och så kläm­mer jag mig inte lika lätt i dem.

Häromda­gen blev jag tip­sad om ett för Sverige nytt sorts mapp­sys­tem. Jan Hem­mings­son lanser­ar nu det tys­ka Clas­sei-sys­temet för den sven­s­ka mark­naden. Clas­sei-map­par­na är i papp och lätt sorter­bara, men sak­nar de något otympli­ga krokar­na som hängmap­par har.

Du läs­er mer om Clas­sei-sys­temet här.

Myck­et intres­sant, tyck­er jag. Vad tyck­er du?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.