Här är årets sommarbloggare 2012 | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 juni

Här är årets sommarbloggare 2012


Datum: 2012-06-21 12:57

Ja, så blev det alltså. 

För en dryg vec­ka sedan frå­gade jag mina läsare av Struk­tur­bloggen och av veck­o­brevet Klart! om det var någon som ville skri­va ett blog­gin­lägg här under som­maren, när jag själv är på semester.

Det var det flera som ville. Här är allt­så årets som­mar­blog­gare, vilkas tex­ter med struk­turtema du kom­mer att få nju­ta av de när­maste veckorna:

  • 27 jun — Mar­tin Sch­ab­bauer — Mar­tin är pro­jek­tledare och arbe­tar i Linköping.

  • 4 jul — Mar­tin Lin­deskog — Mar­tin hjälper före­tag och organ­i­sa­tion­er att nav­ig­era på webben på ett enkelt, ekonomiskt och effek­tivt sätt genom att använ­da sig av sociala medi­er. Mar­tin har blog­gat sedan 2002.

  • 11 jul — Szofia Jakob­s­son — Szofia är merit­er­ad kon­sult och föreläsare inom sociala medier.

  • 18 jul — Rikard Hjort — Rikard är blog­gredak­tör på 365sak​er​.se och navid​modiri​.com, nybliv­en frilansskribent och nyut­giv­en musik­er. Sedan ett par månad­er arbe­tar han pap­pers­fritt och han kom­mer dela med sig av tips på hur du kan fören­kla din vardag genom att göra det­sam­ma. Han är 21 år och bor i Göteborg.

  • 25 jul — Cecil­ia Dolk

  • 1 aug — Maria Gustafs­son — Maria är beteen­de­vetare fokuser­ad på mel­lan­män­sklig kom­mu­nika­tion och utveckling.

  • 8 aug — Mar­tin Lindeskog

Några av dem kän­ner jag väl, andra inte så myck­et (än) och jag ser verk­li­gen fram emot att läsa deras per­spek­tiv på mitt favoritämne.

Välkom­na blog­gar­na med öpp­na armar och ta väl hand om dem medan jag är borta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.