Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 jan.

Gräv där du står och ta vad du har


Datum: 2010-01-12 08:31

Jag har en förkär­lek för att alltid ha något med mig att skri­va på eller notera i. Det kan vara en anteck­n­ings­bok eller en bunt Koll-på-läget-kort.

Åtmin­stone för mig är idéer fly­k­ti­ga. Rätt som det är när jag fun­der­ar på någonting i varda­gen, får jag ett ögonblick av total klarsyn. Plöt­sligt är det helt tydligt hur jag ska läg­ga upp den där work­shopen så att ryt­men blir per­fekt, så att det ena ger det andra på ett naturligt sätt. Jag ser för mitt inre vil­ka bilder jag ska visa och vad jag ska säga när.

Visst är det väl det som kallas en Lid­ner­sk knäpp”?

Jag vet av bis­ter erfaren­het att det då är bråt­tom. Det är bråt­tom att pli­ta ner det jag kom­mit på och det måste gå fort, för snart blir jag dis­tra­her­ad av något och då kan allt vara borta.
Men, ibland har jag inte till­hands den där anteck­n­ings­bo­ken jag alltid vill ha med mig, så då får jag ta vad jag har.

Nu i hel­gen stod jag och pack­ade upp kaffe-pods till vår nya Nespres­so-maskin när klarsy­nen slog till. Snabbt som attan blev det en skiss på det som fanns när­mast, näm­li­gen kartongen.

En skiss på wellpapp


(Är det inte rätt deko­ra­tivt med den gro­va well­pap­pen ändå?)

Så, är dina idéer lika fly­k­ti­ga som mina, ta vad du har och få ner dem på det. 

Det vik­ti­ga är inte att de skissas ned på rätt ställe, utan att du sedan låter lappen/​kartongen/​tidningssidan mel­lan­lan­da i din inko­rg och att du bestäm­mer dig för vad som är näs­ta steg, d v s definier­ar att-göra-uppgiften som är starten på att sät­ta idén i verket.

Mat­tias Åker­berg på utmärk­ta bloggen Please copy me har ock­så skriv­it om fenomenet här.

Var skriv­er du helst ned dina idéer? Välkom­men att kom­mentera nedan.