Gräv där du står och ta vad du har | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 jan.

Gräv där du står och ta vad du har


Datum: 2010-01-12 08:31

Jag har en förkär­lek för att alltid ha något med mig att skri­va på eller notera i. Det kan vara en anteck­n­ings­bok eller en bunt Koll-på-läget-kort.

Åtmin­stone för mig är idéer fly­k­ti­ga. Rätt som det är när jag fun­der­ar på någonting i varda­gen, får jag ett ögonblick av total klarsyn. Plöt­sligt är det helt tydligt hur jag ska läg­ga upp den där work­shopen så att ryt­men blir per­fekt, så att det ena ger det andra på ett naturligt sätt. Jag ser för mitt inre vil­ka bilder jag ska visa och vad jag ska säga när.

Visst är det väl det som kallas en Lid­ner­sk knäpp”?

Jag vet av bis­ter erfaren­het att det då är bråt­tom. Det är bråt­tom att pli­ta ner det jag kom­mit på och det måste gå fort, för snart blir jag dis­tra­her­ad av något och då kan allt vara borta.
Men, ibland har jag inte till­hands den där anteck­n­ings­bo­ken jag alltid vill ha med mig, så då får jag ta vad jag har.

Nu i hel­gen stod jag och pack­ade upp kaffe-pods till vår nya Nespres­so-maskin när klarsy­nen slog till. Snabbt som attan blev det en skiss på det som fanns när­mast, näm­li­gen kartongen.

En skiss på wellpapp


(Är det inte rätt deko­ra­tivt med den gro­va well­pap­pen ändå?)

Så, är dina idéer lika fly­k­ti­ga som mina, ta vad du har och få ner dem på det. 

Det vik­ti­ga är inte att de skissas ned på rätt ställe, utan att du sedan låter lappen/​kartongen/​tidningssidan mel­lan­lan­da i din inko­rg och att du bestäm­mer dig för vad som är näs­ta steg, d v s definier­ar att-göra-uppgiften som är starten på att sät­ta idén i verket.

Mat­tias Åker­berg på utmärk­ta bloggen Please copy me har ock­så skriv­it om fenomenet här.

Var skriv­er du helst ned dina idéer? Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.