Gör framtidens mailbox din prioritering? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 sep.

Gör framtidens mailbox din prioritering?


Datum: 2010-09-15 10:41

Idag är jag åter i Göte­borg efter två dagar i Therese Albrecht­sons och Gustaf Oscar­sons trevli­ga säll­skap. Jag hade gläd­jen att svara för den förs­ta av nio nyck­lar inom Acad­e­my of Excel­lence, utbild­nin­gen för tillväxtföre­ta­gare som Therese och Gustaf star­tat. Det var en ynnest att arbe­ta med de engager­ade delt­a­gar­na, som alla var före­ta­gare med mål att kraftigt expandera sina verksamheter.

Vilket mail först?

Ett av ämne­na jag tog upp var pri­or­i­ter­ing. Entre­prenör­er och andra som är utpräglade görare har som bekant lätt för att sät­ta igång nya sak­er, få nya idéer och ibland därigenom få mer att göra än vad som är möjligt att hantera.

Det blir ock­så lätt myck­et mail. I dagar­na har Google lanser­at (i betaver­sion) en ny funk­tion till Gmail, Pri­or­i­ty Inbox”, som hjälper dig pri­or­it­era bland alla dina inkom­na mail. De mail som Gmail tolkar som vik­ti­ga, läg­gs sep­a­rat i Pri­or­i­ty Inbox” och resterande stan­nar kvar i den van­li­ga inbox­en. Suc­ces­sivt kan du trä­na Gmail i att tol­ka mer och mer rätt, sägs det.

Jag är nyfiket avvak­tande, jag

Är det­ta framti­den, att mail­pro­gram­met själv pri­or­it­er­ar bland våra mail? Ja, visst är det i och för sig en lockande tanke. Men, såvi­da vi inte strun­tar i resten av mailen och bara fokuser­ar på de automat­pri­or­it­er­ade, blir nyt­tan mest att den förs­ta akut­såll­nin­gen” blir smidi­gare än idag. Så länge som vi fort­farande väl­jer att ock­så gå igenom och ta ställ­ning till de icke pri­or­it­er­ade mailen, är sum­man mail inte särde­les bantad.

Så, för mig är det­ta en intres­sant funk­tion, men jag är inte säk­er på att den lös­er vårt prob­lem med alla dessa mail.

Vad tror du? 

Kom­mentera!

Jag är nyfiken på vad du tyck­er i frågan.

P S Är du ock­så en görare eller vill du bli en? Kom på något av mina sem­i­nar­i­er till­sam­mans med inspi­ratören Navid Modiri i höst. Du kom­mer att ha stor nyt­ta av vad vi delar med oss. Mer info här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.