Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 jan.

Gäst i "Hur kan vi?"-podden


Datum: 2019-01-13 09:55

Allde­les nyss gäs­tade jag Navid Modiris fenom­e­nala podd Hur kan vi? och talade med hon­om om struk­tur, såk­lart. Navid är makalös på att stäl­la intres­san­ta frå­gor och i sam­talet fick jag tala om struk­tur i ett större per­spek­tiv än van­ligt, vilket var befriande.

Sam­talet kan du ock­så lyssna på här och där pod­dar finns (som det het­er nuförtiden).