Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 feb.

Med mallkalendern blir veckorna som du vill


Datum: 2019-02-03 20:41

Jag har använt en mal­l­ka­len­der som stöd när jag har plan­er­at min tid i flera år och den har gjort susen.

Allt­mer har mina dagar och veck­or bliv­it som jag vill ha dem.

I den här kor­ta videon berät­tar jag hur den funkar och vad jag har i min (så att du kan göra din). Använ­der du något lik­nande knep?