Går det att fånga strukturens essens? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 mars

Går det att fånga strukturens essens?


Datum: 2011-03-25 09:58

Häromda­gen fick jag ett tele­fon­sam­tal från Mai-Li Ham­mar­gren, grun­dare och VD för urutveck­lings­före­taget Mute­watch.

I en snar framtid lanser­ar Mute­watch sitt avskalade och sin­nri­ka arm­band­sur (som du kom­mer att kun­na köpa i vår web­shop), vars tys­ta alarm jag själv ser fram emot att använ­da ofta.

Mai-Li frå­gade mig om jag hade lust att skri­va några kor­ta inlägg till deras blog Timetank. Just det här med kor­ta” inspir­erade mig särskilt. Jag sporrades av idén att fån­ga några aspek­ter av struk­turens essens i bara ett par, tre meningar.

Det blev fem tex­ter, av vil­ka hit­tills två pub­licer­ats här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.