En klapp på axeln för den modstulne | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 apr.

En klapp på axeln för den modstulne


Datum: 2017-04-18 11:09

Vis­sa dagar är det bara så otroligt myck­et. Du job­bar och job­bar och rätt som det är, är dagen slut. Och så är det fredag. Igen. Snart är det midsommar.

De inten­si­va dagar­na läg­gs sam­man till län­gre peri­oder som, när du ser till­ba­ka, ter sig som i ett töck­en. Vad har du fått gjort, egentli­gen? Du har uppen­barli­gen gjort myck­et, men när du tänker på vad det var för något, är det helt tomt. Ändå är du trött.

Då är det lätt att vi kän­ner oss miss­modi­ga. Vi har sli­tit, men vi ser inte att vi kom­mit framåt. Det känns som att det aldrig tar slut. Måndag, fredag, måndag, fredag.

Syn­lig­gör det gjorda
Vi skulle i dessa stun­der må bra av att tydligt se allt vi åstad­kom­mit, utan att behö­va läg­ga allt på min­net. Att se till­ba­ka och upp­märk­sam­ma det vi fått gjort är som att igen få boc­ka av sam­ma uppgift en gång till. Kanske blir inte kick­en lika stor den här gån­gen, men nog känns det skönt, alltid.

Visuel­la varianter
Ta där­för reda på hur du lät­tast syn­lig­gör allt du gjort den senaste tiden. Beroende på var och hur du har dina att göra-uppgifter kan du till exem­pel göra så här:

  • Klic­ka fram Slut­för­da uppgifter”-vyn i din dig­i­ta­la att göra-lista (till exem­pel Out­looks uppgifter-funktion).

  • Ha ett spett där du spet­sar veck­ans färdi­ga post it-lap­par suc­ces­sivt, all­tefter­som du slut­för uppgifter­na som står skriv­na på var och en.

  • Min klient Fri­da ställde en skål på skrivbor­det där hon lade alla klara, hop­kny­ck­lade post it-lap­par. Hon njöt av att se skålen fyllas.

  • Dra var­je dag ett lika långt streck som du upplever att du kom­mit framåt under dagen, på ett blad eller en white­board. Du ser att det sam­man­lag­da streck­et blir län­gre och längre.

  • Stryk uppgifter­na i ditt att göra-block med en pen­na som har aktuell veckas färg, så du ser alla de uppgifter som du slut­fört under just den­na veck­an. Kanske räck­er det med fyra olik­fär­gade pen­nor som du varvar.

  • Eller, gör på ett helt annat sätt.

Det vik­ti­ga är att du snabbt och lätt kan se (eller fysiskt kän­na) hur myck­et du gjort, även om du inte först kom­mer ihåg det.

Om du vill, gör så här

  1. Ta nu med en gång en titt bakåt” i din att göra-lista.

  2. Lägg märke till allt du gjort klart och njut av att du inte behöver göra de sak­er­na längre.

  3. Om till­bakatit­ten gav mers­mak och du tror att du skulle må bra av att lyf­ta fram allt det gjor­da för dig själv då och då, lägg in i din fredagsrutin att du tar bara några minut­er då du skum­mar igenom allt gjort i din att göra-lista. 

Eller, ta den här tit­ten bara då du kän­ner dig matt och missmodig.

Små seg­rar blir sto­ra i längden
Om du då och då vis­ar dig själv allt du gjort när du job­bat inten­sivt, kom­mer det att gå upp för dig att du gjort mer än du först upplevde. Du hit­tar till exem­pel sam­tal du glömt att du ringt och du kan igen gläd­jas åt att de är över. De kor­ta stun­der­na av att se allt vi fått gjort blir de små seg­rar som är så vik­ti­ga för att vi ska trivas med vår inre arbetsmiljö. Du ger dig en metaforisk klapp på axeln och kan låta din inre röst utbrista i ett glatt Bra jobbat!”.

Hur gör du?
Hur gör du för att tydlig­göra för dig själv att du åstad­kom­mit mer de senaste dagar­na än vad du spon­tant kom­mer ihåg? Läm­na en kom­men­tar och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.