Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 maj

Försommarkampanj på strukturboken


Datum: 2012-05-20 21:05

De senaste dagar­na har som­maren tågat in med stadi­ga steg och med det bör­jar det bli dags att bestäm­ma vad som blir årets som­margå­va till per­son­al och kunder. 

Vad är väl en bät­tre present än en skönare vardag och mer tid till det som är viktigt? 

Där­för gör jag nu en för­som­markam­panj på min nya bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! som är ett trän­ing­spro­gram i struk­tur på arbetet med enkla övningar som snabbt gör skill­nad i vardagen.

Så här funger­ar det:

  • Köp fem ex eller fler så skickar jag med ett ex av min ljud­bok Ät aldrig man­gon hel utan extra kost­nad (värde 145 kr ex moms)
  • Köp 15 ex eller fler så bjud­er jag föru­tom ljud­bo­ken på en tim­mas enmans-ses­sion över tele­fon eller Skype (värde 1 750 kr + ljud­bo­kens 145 kr, allt ex moms)
  • Köp 30 ex eller fler så får du ljud­bok, enmans-ses­sion och dessu­tom ett av mina Som smort!-mötesblock som hjälper dig snabbt gå från ord till han­dling efter möten (värde 95 kr + enmans-ses­sio­nens 1 750 kr och ljud­bo­kens 145 kr, allt ex moms)

Kam­pan­jen pågår till och med tors­da­gen den 21 juni (dagen före midsommar).

Så här beställer du

Boken kostar 200 kr ex moms/​st (+ frakt) och för att få kam­pan­jer­b­ju­dan­det beställer du direkt av mig här.

(Kam­pan­jen gäller inte när du beställer hos Bokus, Adlib­ris eller någon annan bokhandlare.)

Välkom­men!