Försommarkampanj på strukturboken | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 maj

Försommarkampanj på strukturboken


Datum: 2012-05-20 21:05

De senaste dagar­na har som­maren tågat in med stadi­ga steg och med det bör­jar det bli dags att bestäm­ma vad som blir årets som­margå­va till per­son­al och kunder. 

Vad är väl en bät­tre present än en skönare vardag och mer tid till det som är viktigt? 

Där­för gör jag nu en för­som­markam­panj på min nya bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! som är ett trän­ing­spro­gram i struk­tur på arbetet med enkla övningar som snabbt gör skill­nad i vardagen.

Så här funger­ar det:

  • Köp fem ex eller fler så skickar jag med ett ex av min ljud­bok Ät aldrig man­gon hel utan extra kost­nad (värde 145 kr ex moms)
  • Köp 15 ex eller fler så bjud­er jag föru­tom ljud­bo­ken på en tim­mas enmans-ses­sion över tele­fon eller Skype (värde 1 750 kr + ljud­bo­kens 145 kr, allt ex moms)
  • Köp 30 ex eller fler så får du ljud­bok, enmans-ses­sion och dessu­tom ett av mina Som smort!-mötesblock som hjälper dig snabbt gå från ord till han­dling efter möten (värde 95 kr + enmans-ses­sio­nens 1 750 kr och ljud­bo­kens 145 kr, allt ex moms)

Kam­pan­jen pågår till och med tors­da­gen den 21 juni (dagen före midsommar).

Så här beställer du

Boken kostar 200 kr ex moms/​st (+ frakt) och för att få kam­pan­jer­b­ju­dan­det beställer du direkt av mig här.

(Kam­pan­jen gäller inte när du beställer hos Bokus, Adlib­ris eller någon annan bokhandlare.)

Välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.