Femte avsnittet av Strukthur?, om när det kört… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 juni

Femte avsnittet av Strukthur?, om när det kört ihop sig totalt


Datum: 2013-06-19 13:01

Ibland rasar allt. Vi hade en suverän struk­tur och allt funger­ade bra. Men, något hän­der. Vi blir sju­ka, vi VAB:ar, kol­le­gan kraschar, störs­ta kun­den hop­par av, konkur­renten kur­sar och kun­der strömhop­par till oss istället.

Vi kom­mer efter, mail­hö­gen tornar upp sig, vi hin­ner bara en bråkdel av det vi trodde och stressen stiger. Den goda struk­turen är ett minne blott och vi har halkat till­ba­ka i gam­la hjulspår.

Är det någon idé?

Det är lätt att kän­na sig ned­sla­gen och ge upp. Gör inte det.

Säsongens sista avs­nitt av fråges­pal­ten hand­lar om hur du får grepp om sit­u­a­tio­nen igen när allt rasat.

Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.