Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 juni

Femte avsnittet av Strukthur?, om när det kört ihop sig totalt


Datum: 2013-06-19 13:01

Ibland rasar allt. Vi hade en suverän struk­tur och allt funger­ade bra. Men, något hän­der. Vi blir sju­ka, vi VAB:ar, kol­le­gan kraschar, störs­ta kun­den hop­par av, konkur­renten kur­sar och kun­der strömhop­par till oss istället.

Vi kom­mer efter, mail­hö­gen tornar upp sig, vi hin­ner bara en bråkdel av det vi trodde och stressen stiger. Den goda struk­turen är ett minne blott och vi har halkat till­ba­ka i gam­la hjulspår.

Är det någon idé?

Det är lätt att kän­na sig ned­sla­gen och ge upp. Gör inte det.

Säsongens sista avs­nitt av fråges­pal­ten hand­lar om hur du får grepp om sit­u­a­tio­nen igen när allt rasat.

Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.