Flera öppna strukturkurser i vår | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 maj

Flera öppna strukturkurser i vår


Datum: 2021-05-18 09:58

Pre­cis som var­je vår finns det ock­så den­na vår mån­ga möj­ligheter för dig att gå struk­turkurs för mig — även om jag inte kom­mer just till ditt jobb. Jag håller näm­li­gen öpp­na struk­turkurs­er vid flera tillfällen, i regi av Con­fex och av Kunskapsgruppen.

Såk­lart tar vi hän­syn till COVID – 19-sit­u­a­tio­nen i sam­band med kurs­er­na. Så här skriv­er Kun­skaps­grup­pen om det och så här skriv­er Con­fex.

Här är alla vårens datum (all info och anmälan finner du via länk på respek­tive datum):

Kurs­er arranger­ade av Kunskapsgruppen

 • Online via Zoom, 2021-04-29

Kurs­er arranger­ade av Confex

 • Online via Zoom, 2021-04-14
 • Online via Zoom, 2021-05-26
 • Online via Zoom, 2021-06-16

  Ange koden Stiern­holm 2021” när du anmäler dig hos Con­fex, så får du 15% rabatt på kurspriset.

  Hur är det att gå en öppen kurs via Zoom?

  Man kan verk­li­gen frå­ga sig hur det blir att gå en öppen kurs via Zoom en hel dag. Christi­na Brors­dot­ter vet, för hon gick en struk­turkurs på dis­tans för mig i hös­tas. Så här säger hon.

  Varmt välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.