Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 maj

Flera öppna strukturkurser i vår


Datum: 2021-05-18 09:58

Pre­cis som var­je vår finns det ock­så den­na vår mån­ga möj­ligheter för dig att gå struk­turkurs för mig — även om jag inte kom­mer just till ditt jobb. Jag håller näm­li­gen öpp­na struk­turkurs­er vid flera tillfällen, i regi av Con­fex och av Kunskapsgruppen.

Såk­lart tar vi hän­syn till COVID – 19-sit­u­a­tio­nen i sam­band med kurs­er­na. Så här skriv­er Kun­skaps­grup­pen om det och så här skriv­er Con­fex.

Här är alla vårens datum (all info och anmälan finner du via länk på respek­tive datum):

Kurs­er arranger­ade av Kunskapsgruppen

 • Online via Zoom, 2021-04-29

Kurs­er arranger­ade av Confex

 • Online via Zoom, 2021-04-14
 • Online via Zoom, 2021-05-26
 • Online via Zoom, 2021-06-16

  Ange koden Stiern­holm 2021” när du anmäler dig hos Con­fex, så får du 15% rabatt på kurspriset.

  Hur är det att gå en öppen kurs via Zoom?

  Man kan verk­li­gen frå­ga sig hur det blir att gå en öppen kurs via Zoom en hel dag. Christi­na Brors­dot­ter vet, för hon gick en struk­turkurs på dis­tans för mig i hös­tas. Så här säger hon.

  Varmt välkom­men!