Har du lust att göra mig en tjänst? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 maj

Har du lust att göra mig en tjänst?


Datum: 2021-05-18 08:49

Alla bran­sch­er har sina top­plis­tor. Mur och putsföre­ta­gen utser årets fasad, av Kom­mu­nalekonomer­nas fören­ing kan du bli utnäm­nd till årets kom­mu­nalekonom och Sveriges Yngre Läkares Fören­ing korar årli­gen årets handledare.

En av lis­tor­na för oss i talar­bran­schen är tid­nin­gen Even­t­ef­fects lista över Sveriges 100 pop­uläraste föreläsare och mod­er­a­tor­er. Där vill jag kom­ma med ock­så i år.

Jag förstår om det­ta inte känns så värde­fullt för dig att läg­ga tid på, men du skulle göra mig en tjänst om du nomin­er­ade mig dit. Så, om du tyck­er om att föl­ja mig och någon gång fun­der­at på hur du ska uttryc­ka din upp­skat­tning för de struk­tur­tips jag delar med mig av, ta en min­ut och klic­ka in på länken här skriv in mitt namn.

Tusen tack!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.