Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 maj

Har du lust att göra mig en tjänst?


Datum: 2021-05-18 08:49

Alla bran­sch­er har sina top­plis­tor. Mur och putsföre­ta­gen utser årets fasad, av Kom­mu­nalekonomer­nas fören­ing kan du bli utnäm­nd till årets kom­mu­nalekonom och Sveriges Yngre Läkares Fören­ing korar årli­gen årets handledare.

En av lis­tor­na för oss i talar­bran­schen är tid­nin­gen Even­t­ef­fects lista över Sveriges 100 pop­uläraste föreläsare och mod­er­a­tor­er. Där vill jag kom­ma med ock­så i år.

Jag förstår om det­ta inte känns så värde­fullt för dig att läg­ga tid på, men du skulle göra mig en tjänst om du nomin­er­ade mig dit. Så, om du tyck­er om att föl­ja mig och någon gång fun­der­at på hur du ska uttryc­ka din upp­skat­tning för de struk­tur­tips jag delar med mig av, ta en min­ut och klic­ka in på länken här skriv in mitt namn.

Tusen tack!