Nu startar vi Talarnas talarförmedling | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 juni

Nu startar vi Talarnas talarförmedling


Datum: 2020-06-18 09:06

Tänk — plöt­sligt klaf­far allt. Det fall­er på plats. I en tid av förvir­ring och förän­dring fick vi äntli­gen möj­lighet att göra det som alla länge trott var en omöjlighet. 

Vi är några av Sveriges bäs­ta talare som har lång erfaren­het av att lyf­ta, utbil­da och inspir­era Sverige. Nu star­tar vi Talar­nas — en talar­förmedling där vi tar allt ett steg län­gre, i samk­lang med de glob­ala målen. För var­je förmedling ser vi till att stöd­ja utbild­ning och entre­prenörskap i ett annat land till­sam­mans med Zelmer­löw & Björk­man Foun­da­tion.

I en tid när det är vik­ti­gare än någon­sin att hit­ta nya sätt att mötas och inspir­eras ska vi dessu­tom erb­ju­da de bäs­ta dig­i­ta­la lös­ningar­na för föreläs­ningar online. Hos oss hit­tar du bara talare och mod­er­a­tor­er som har kvalitetssäkrats av Sveriges bäs­ta talare.

Jag ser fram emot att till­sam­mans med fenom­e­nala Fri­da Boisen, Christi­na Stiel­li, Anni­ka R Malm­berg och Tobias Karls­son for­ma Talar­nas, dit du vän­der dig som vill boka talare och mod­er­a­tor­er proff­sigt, tryg­gt, enkelt.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.