Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 dec.

Få med dig det du behöver utan att packa


Datum: 2012-12-07 09:18

Någon­stans på det vida internet:et fann jag häromda­gen Klaus Aal­tos bril­jan­ta möbel Take Out”. Den finske design­ern behövde en smart för­var­ingslös­ning för sina verk­tyg. Jag gis­sar att han var trött på att behö­va pac­ka verk­tygsväskan hela tiden och att han där­för kom på att han helt kunde slip­pa själ­va pack­nin­gen om han lät lådor­na i sig vara färdig­pack­ade väskor. När man ska ta med sig något, tar man helt enkelt med sig hela lådan, som är en väska.

Sago­likt.

Det får mig att tän­ka på min fäb­less för oli­ka sorters kit. Jag finner en enorm gläd­je och njut­ning i att slip­pa ansträn­ga mig för att kom­ma ihåg att få med mig allt (efter­som jag är täm­li­gen tankspridd). Med färdi­ga kit vet jag att allt är med — var­je gång.

Mina favoritk­it just nu är:

  • min helt kom­plet­ta necessär, som innehåller allt jag behöver för att vara hel och ren på tjänsteresa
  • mitt tekniska pre­sen­ta­tion­skit med allt tekniskt, dig­i­talt och elek­tro­n­iskt som behövs för att föreläsa
  • min inspel­ningsväs­ka med mikro­fon och slad­dar så att jag kan spela in pod­cast var som helst där jag får vara i enrum och tysthet

Vil­ka är dina?