Få 30 smarta tips på 5 dagar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 feb.

Få 30 smarta tips på 5 dagar


Datum: 2016-02-03 06:36

Under vec­ka 7 är du varmt välkom­men att lyssna när jag inter­vjuas av Ola Wall­ström från Mera mål AB om mina Tre smar­ta tips”.

Hela veck­an, den 15 – 19 feb­ru­ari, är näm­li­gen fylld av inspirerande inter­vjuer med noga utval­da föreläsare på den sven­s­ka talarsce­nen som berät­tar om mål­sät­tningar, per­son­lig utveck­ling, framgång, mod, räd­slor — och struk­tur, såklart.

Du tar del av hela veck­ans inspirerande pod­casts genom att allde­les gratis och gott anmäla dig här!

Föru­tom mig kom­mer du kost­nads­fritt få ta del av kun­skaper från talare som Teo Hären, Lisa Ekström, David Phillips, Jan Gun­nars­son och mån­ga fler. Anmäl dig direkt så du säk­er­ställer din plats.

Välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.