Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 nov.

Ett viltvårdsrelaterat krångel som retat mig i flera veckor


Datum: 2019-11-18 15:47

Ock­så till synes triv­iala krån­gel kan få förö­dande kon­sekvenser. Och, ock­så de går att lösa med metoder­na jag delar med mig av i fören­klings­bo­ken.

Här berät­tar jag om ett viltvård­sre­lat­er­at krån­gel jag nyss råkade ut för själv — och blev av med.