Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 nov.

"Återutsändning" av poddintervju i Business Hacks-podden


Datum: 2019-11-21 12:35

I våras inter­vjuade Dri­va Egets Gustaf Oscar­son mig i pod­cas­ten Busi­ness Hacks. Vi talade om hur enkla struk­turknep gör våra jobbda­gar mer som vi vill ha dem, baser­at på vad jag tar upp i Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt”.

Jag är part i målet, men jag tyck­er att inter­vjun är värd att återut­sän­da” (om det nu finns som begrepp i det­ta long tail”-tidevarv).

Du lyssnar på den här.