Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 nov.

En att göra-lista för den som inte tycker om listor


Datum: 2019-11-14 09:10

I näs­ta måndags veck­o­brev skriv­er jag om ett sätt att göra att göra-lis­tan mer visuellt kom­mu­nika­tiv, för den som inte är så till­ta­l­ad av listor.

Det kan se ut som i bilden ovan.

Om du vill veta mer om hur jag resoner­ar kring det­ta tips och ännu inte prenu­mer­erar på veck­o­brevet, anmäl dig här (det är gratis).