Engelska "Klart!" är bland de hundra bästa! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 mars

Engelska "Klart!" är bland de hundra bästa!


Datum: 2010-03-09 09:25

I för­ra veck­an pub­licer­ade den amerikan­s­ka web­siten Small Busi­ness Trends Radio” sin lista över, i deras tycke, de 100 bäs­ta poddradiokanalerna.

Inte utan stol­thet kan jag avs­lö­ja att den engel­skspråki­ga ver­sio­nen av mitt pod­dra­dio­pro­gram Klart!” (“Done!”) är med på lis­tan, i kat­e­gorin Busi­ness news and the big pic­ture”, sida vid sida med fram­stående namn som Busi­ness Week, CNN, David Allen Com­pa­ny m fl.

Klart!” såväl som Done!” kom­mer med ett nytt avs­nitt var­je måndag mor­gon. Här kan du prenu­mer­era på pro­gram­men via iTunes eller en RSS-läsare. Där finner du ock­så samtli­ga hit­tills utgiv­na program. 

Fak­tum är att det är oli­ka innehåll i den engel­s­ka och den sven­s­ka utgå­van, så vill du ha flest struk­tur­tips för pen­gar­na”, lyssna på bägge två.

Hela lis­tan från Small Busi­ness Trends Radio” finner du här.

Vad är ditt favorit-pod­dra­dio­pro­gram när det gäller entre­prenörskap, struk­tur, effek­tivitet, före­ta­gande o dyl? 

Läm­na en kom­men­tar nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.