Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 dec.

En varm, skön spaupplevelse i julklapp


Datum: 2009-12-07 09:01

Det är nu ett par år sedan jag bör­jade samar­be­ta med Comwell, som dri­ver Aspenäs Her­rgård och Var­bergs Kurort här på västkusten.

Under åren har vi hål­lit event till­sam­mans, jag har föreläst för deras kon­fererande kun­der både i Sverige och i Dan­mark, de har anl­i­tat mig internt och jag har själv kon­fer­erat i deras anläggningar.

Från förs­ta stund har jag överväldigats av den pro­fes­sion­al­ism och värme som mött mig i alla kon­tak­ter med medar­betare inom Comwell.

Där­för kan jag verk­li­gen rek­om­mendera dig att i år ge bort en spa-behan­dling på Var­bergs Kurort i julk­lapp till någon du tyck­er om. Klic­ka på ban­nern nedan.

Din vän kom­mer att bli väl omhändertagen.