Elfte avsnittet av frågespalten "Strukthur?":… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Elfte avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Veckogenomgången


Datum: 2014-02-19 08:30

Visst är det lätt att skju­ta upp den ack så nöd­vändi­ga veck­ogenomgån­gen? Det finns så ofta sak­er att göra som till synes är såväl vik­ti­gare som mer bråd­skande. Men, det­ta upp­skju­tande kostar på. Vi går miste om den skö­na överblick och känsla av koll” veck­ogenomgån­gen skänker.

Fråges­pal­ten Struk­thur?” är nu till­ba­ka med det elfte avs­nit­tet i ord­nin­gen. Den­na gång hand­lar det om sju knep för att få veck­ogenomgån­gen gjord — var­je vecka.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.