Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Elfte avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Veckogenomgången


Datum: 2014-02-19 08:30

Visst är det lätt att skju­ta upp den ack så nöd­vändi­ga veck­ogenomgån­gen? Det finns så ofta sak­er att göra som till synes är såväl vik­ti­gare som mer bråd­skande. Men, det­ta upp­skju­tande kostar på. Vi går miste om den skö­na överblick och känsla av koll” veck­ogenomgån­gen skänker.

Fråges­pal­ten Struk­thur?” är nu till­ba­ka med det elfte avs­nit­tet i ord­nin­gen. Den­na gång hand­lar det om sju knep för att få veck­ogenomgån­gen gjord — var­je vecka.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.