Du har ingen aning om vad du lär dig på Sharea | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 apr.

Du har ingen aning om vad du lär dig på Sharea


Datum: 2011-04-15 10:18

Har det hänt att du bör­jat småpra­ta med någon du ham­nat bred­vid på tåget och att det utveck­lat sig till ett långt, fint sam­tal där du fick lära dig sak­er du inte ens hade en aning om fanns? Har det hänt att du zap­pat omkring bland tv-kanaler­na och bliv­it fast i en kanal du aldrig brukar tit­ta på, men nu var det en doku­men­tär som var så otroligt fascinerande? Har du någon gång köpt en tid­skrift om något du aldrig intresser­at dig för och plöt­sligt öpp­nar sig en hel värld som var långt myck­et mer spän­nande än du kunde förestäl­la dig?

Kän­ner du igen känslan — den där känslan av fas­ci­na­tion, av fräschör, av att världen plöt­sligt blir så myck­et större, att de poten­tiel­la vän­ner­na med ens blir så mån­ga fler?

Det är pré­cis den känslan Sharea hand­lar om.

Sharea (share + area = sharea) a?r en fysisk plats da?r ma?nniskor fritt delar med sig av kun­skap, kreativitet och inspiration. 

För­ra våren arranger­ade jag och Navid Modiri det förs­ta Sharea-even­tet på Värld­skul­tur­museet här i Göte­borg. Vi hade hjälp av mån­ga friv­il­li­ga som lik­som vi är över­ty­gade om att det är i de ova?ntade korsningar­na som de sto­ra ide?erna uppsta?r. De som egentli­gen ska­pade dagen var de 160 delt­a­gar­na från ett vitt spann pro­fes­sion­er som föreläste, minglade, musicer­ade, ställde ut, diskuter­ade, lyssnade och myck­et mer.

Den 14 maj är det dags för näs­ta Sharea. Vill ock­så du lära dig ovän­tade sak­er och dela med dig av din kun­skap, kom och var med. 

Men inga pen­gar kan ko?pa dig en plats. Ista?llet a?r intra?desbiljetten det inneha?ll som man sja?lv bidrar med och det finns ingen begra?nsning i vad det kan vara. Enda kravet a?r att du vis­ar upp din kun­skap och kom­pe­tens, snarare a?n andras verk. Sharea ska­par utrymme fo?r fo?rela?sningar, work­shops, utsta?llningar, filmvis­ningar, uppvis­ningar, dans, poe­si, med­i­ta­tion, teater, musik, stand-up, poet­ry slam – eller pré­cis vad du vill hit­ta pa?.

Läs pressmed­de­landet om Sharea här.

Vi träf­far dig gär­na på Sharea i Göte­borg den 14 maj. Läs mer här och anmäl dig nu.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.