Drömmer struktörer om cykelbud? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 nov.

Drömmer struktörer om cykelbud?


Datum: 2009-11-13 14:16

Ja, ibland dröm­mer jag fak­tiskt om att någon gång sad­la om (!) och bli cykelbud.

Det är verk­li­gen något attrak­tivt med cykel­budsyr­ket. Allt­så, att få ett upp­drag, utföra det fort och sedan är det helt klart. Ett eller ett par eller några upp­drag i stöten, genom­för dem, sedan är det färdigt. Häm­ta något här, läm­na det där. Klart! 

Det är det där med att snabbt utföra konkre­ta, avgrän­sade uppgifter som är så lockande. De gör det så tydligt för mig att jag får något gjort. Det är nog där­för jag är så förtjust i att-göra-lis­tan. Ploc­ka något, gör, boc­ka av det.

I syn­ner­het små, kor­ta sak­er som går väldigt fort att göra. Det är näs­tan som att äta godis. Ta en, gör den, ta en till, gör den, ta ytterli­gare en, gör den. 

Jag kan finna sådan njut­ning i att sit­ta på kon­toret, lyssna på musik och slut­föra uppgift efter uppgift i ett skönt flöde.

Tack, kära lista.

P S Den musik jag helst job­bar till just nu är anti­n­gen Michael Nymans skru­vade barock­pastisch till film­musik för Peter Green­aways Tecknarens kon­trakt”, eller MGMTs sug­ges­ti­va Elec­tric feel”, som ej är av den­na världen.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.