Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 jan.

Det har strukturen gett mig


Datum: 2023-01-12 15:36

Du får myck­et till­ba­ka när du för­bät­trar struk­turen på jobbet.

I det här kor­ta klip­pet från inspel­ningar­na av Framgångsakademins struk­turkurs berät­tar jag om den störs­ta skill­naden struk­turen gjort i mitt liv.

Ta ett kraft­tag om struk­turen ock­så du. Gå min kurs hos Framgångsakademin.

Jag vill tit­ta när­mare på kursen