Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 jan.

Podd: Klart! nr 614 - Så hanterar du utläggskvitton mer strukturerat


Datum: 2023-01-16 08:45
Två händer håller ett kassakvitto av papper mot en suddig bakgrund.

Har det hänt att du tap­pat bort ett utläg­gskvit­to som du ska redovisa?

Klart! hand­lar idag om hur du kan stra­ma åt struk­turen i hur du hanter­ar kvit­ton — såväl fysiska som digitala. 

Har jag glömt någon kvit­to­vari­ant som du har löst hanterin­gen av på ett snit­sigt sätt? Skriv till mig och berät­ta! Jag vill alltid lära mig fler knep som på ett struk­tur­erat sätt under­lät­tar vår vardag.

Finns det något struk­turbekym­mer du fun­der­ar på som du vill att jag tar upp i en kom­mande utgå­va? Skriv till mig om det ock­så och öns­ka — pré­cis som Tomas gjorde när det gällde det här ämnet.


Finsli­pa din struk­tur så att du får en vår där job­bet fly­ter smidi­gare i år.

Boka en föreläs­ning eller kurs med mig så hjälper jag dig. Mejla mig nu, så hit­tar vi ett datum i mars — innan våren är här!


Läser du hellre i fortsättningen?

En man åker tåg och läser på sin telefon under det att han smuttar på sitt ta-med-kaffe.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet