De oumbärliga hängmapparna | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 jan.

De oumbärliga hängmapparna


Datum: 2011-01-16 22:36

När jag strax före jul skrev i veck­o­brevet Klart! om att det inte räck­er att bara göra ett jät­teröj då och då för att hål­la våra arbet­sy­tor fria från bråte som dis­tra­her­ar oss, hörde Gun-Britt Karls­son av sig. 

Angående att hål­la skrivbor­det rent, skriv­er hon:

Utan mina hängmap­par skulle det inte fungera. Jag har map­par märk­ta med måndag — fredag, jan­u­ari — decem­ber, vän­tar och diverse kom-i-håg.

I dessa hängmap­par använ­der jag mig av plas­t­fick­or som jag märk­er med typ, pro­tokoll att justera, näs­ta styrelsemöte, kongress, jul­gransplun­dring eller vad det nu kan vara. Sen läg­ger jag plas­t­fick­o­r­na i rätt hängmapp och när aktiviteten är klar så arkiveras det i pär­mar och map­pen åter­an­vänds till näs­ta gång det är sam­ma aktivitet. Oftast återkom­mer de månadsvis eller årsvis. Är det en engångsak­tivitet så töm­mer jag bara och åter­an­vän­der plas­tmap­pen till någon annan aktivitet. 


Det­ta sys­tem funger­ar fan­tastiskt för mig och har gjort så i flera år. Jag har alltid ett tomt skrivbord när jag går hem. Skönt att kom­ma till på mor­gonen och ploc­ka upp dagens mapp och job­ba vidare.”

Ett utmärkt tips, tyck­er jag. 

Det Gun-Britt beskriv­er lik­nar vad jag brukar kalla en tick­ler file”, men map­pin­del­nin­gen skil­jer sig litet. Jag tyck­er att det är smart att hon bun­tat ihop sina pap­per i pro­jek­tmap­par” och att hon för­varar dem i den mapp som rep­re­sen­ter­ar det tillfälle då hon ska job­ba med dem härnäst.

Hur gör du?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.