Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 nov.

Därför loggar jag vad jag gör om dagarna


Datum: 2020-11-17 14:05

För ett tag sedan bör­jade jag log­ga pré­cis vad jag gör när jag arbe­tar — vad jag läg­ger min tid på, helt enkelt — detalj.

Man skulle kun­na tro att det är ett väldigt jobb i sig, men för mig är det verk­li­gen värt det. 

Jag har näm­li­gen redan fått insik­ter som hjälper mig opti­mera min tid.

Låt mig berät­ta vad!