Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 apr.

Ett strukturtest från Kunskapsgruppen


Datum: 2019-04-08 20:00

Fredrik Ban­kler på Kun­skaps­grup­pen har satt sam­man ett struk­tur­test som har något av glimt i ögat. Där kan du tes­ta om din struk­tur är stark nog och om du skulle ha nyt­ta av att hug­ga i med ett knippe strukturträning.

Tes­ta, vet­ja! Det är allde­les gratis!

(Kan innehål­la spår av mark­nads­föring, till exem­pel av mina och Kun­skaps­grup­pens öpp­na struk­turkurs­er i vår.)