Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 aug.

Boka strukturföreläsning till september-kickoffen


Datum: 2023-08-21 09:24
En stor skara kollegor sitter på en brygga på västkusten och håller en kickoff för den kommande hösten. Det är tidig september, men solen skiner. Snart är det lunch.

Augusti och sep­tem­ber tycks bli de mån­ga kickoff:ernas månad för mig (ock­så i år), för åtskil­li­ga kun­der har då bokat en struk­tur­föreläs­ning till sitt uppstartsmöte.

Än finns tid!

Jag har någon luc­ka ytterli­gare kvar, så vill du att jag kom­mer och delar med mig av stressre­duc­erande struk­tur­tips ock­så på er kick­off, hör av dig nu.

Skic­ka mig en offert