Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 aug.

Podd: Klart! nr 635 - Därför slår mallar signaturer när du mejlar


Datum: 2023-08-21 08:45
En vit och en röd sten, båda slipade, precis i vattenytan på en småstenig strand.

Mejl vill du få iväg fort, så var­för läg­ga tid på att skri­va mejl du skickar ofta från bör­jan om och om igen? Var­för inte ha dem förskriv­na som mal­lar i sig­natur­funk­tio­nen? Det finns ett bät­tre sätt.

I säsongens förs­ta avs­nitt av Klart! — nr 635 — får du veta vad du vin­ner på att använ­da den mall­funk­tion i mejlen som redan finns.

För vil­ka typer av mejl använ­der du mal­lar? Ge mig exem­pel! Jag vill inspir­eras till att fören­kla mitt eget mej­lande ännu mer, så jag är nyfiken på att höra om vad som gör job­b­varda­gen ett snäpp smidi­gare för dig.


Nyt­t­ja 3 för 2”-erbjudandet på mina online-kurs­er om struk­tur (som jag näm­n­er i bör­jan av avsnittet)!


Läser du hellre?

En medelålders kvinna med mörkt hår som tittar på sin iPhone medan hon äter lunch på en restaurang i innerstaden i New York.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet