Bättre och bättre steg för steg | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 jan.

Bättre och bättre steg för steg


Datum: 2010-01-15 08:59

Jag har fått en idé och jag behöver din hjälp.

I ett upp­drag som jag har för en kund just nu, behöver vi syn­lig­göra dels hur bolagets mest cen­trala process ser ut i detalj, steg för steg, dels hur myck­et var­je steg föräd­lar pro­duk­ten från att vara ett embryo när den tas in till att vara en färdig, säljbar pro­dukt när den läm­nar processen.

I var­je steg ökar pro­duk­tens värde och vi vill visa hur myck­et värde som totalt ska­p­ats genom processen. 

Min idé är att rita processen som en gan­s­ka tra­di­tionell processkar­ta, med den skill­naden att var­je ruta är så myck­et större än den för­ra som det värde steget adderar.

Här är ett exem­pel på hur det skulle kun­na se ut:

Processvärdesbeskrivning
  • Vad tyck­er du om det­ta sätt att visu­alis­era stegvis sti­gande värde i en process?
  • Är det tydligt?
  • Hur skulle jag kun­na för­fi­na det?
  • Har du själv gjort något liknande?
  • Har du löst sam­ma behov på ett annat sätt?

Jag vill gär­na veta vad du tänker. Välkom­men att kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.