”Bara ett litet tag till” | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 nov.

”Bara ett litet tag till”


Datum: 2013-11-06 09:39

Har du för vana att skju­ta upp sak­er du har att göra?

Tänker du då och då att imor­gon är nog en bät­tre dag” och jag har säk­ert min­dre omkring mig på tis­dag, så jag gör det då istäl­let”, eller jag hin­ner inte ta i det där nu, utan det sista blir lättare gjort sedan”.

Brukar du ha rätt? Eller, lockar det att tän­ka det­sam­ma ock­så imor­gon och där­på skju­ta fram själ­va göran­det ytterligare?

Du är i gott säll­skap. Han­den på hjär­tat, jag erkän­ner att jag abso­lut har en släng av sedan-sju­ka”. Jag tror att det är min star­ka känsla för fri­het och kravlöshet som spökar, men det är en helt annan historia.

Det är fascinerande hur vi på det­ta sätt vis­ar att vi tror myck­et gott om vår kapacitet i framti­den. Vi tror till och med att vi imor­gon är mer kapabla att göra det som ska göras än vi är idag.

Var gär­na opti­mist, men ock­så realist

Det är dags för oss att anam­ma en mer real­is­tisk bild av hur vi kom­mer att kän­na oss imor­gon (och vilken ork vi har då).

Det nu du är i idag, är det­sam­ma som du är i imor­gon. Det är högst troligt att du imor­gon kom­mer att kän­na sam­ma mot­stånd mot att göra det du skjuter upp till då.

Vi som har en ten­dens att skju­ta upp sak­er, över­skat­tar lätt hur myck­et jobb det är och hur myck­et tid det tar att göra den där sak­en vi vill skju­ta upp.

Kän­ner du igen dig i det här, unna dig att få kän­na på hur det skulle kun­na vara istället.

Gör så här

  • Bestäm dig för att du under den här veck­an, var­je gång du tänker Jag får göra det se’n.”, säger till dig själv Ja, eller nu.”.
  • Mer än tidi­gare, gör allt­så direkt det du är på väg att skju­ta upp till senare.
  • Nu, skriv i din kalen­der på dagen som infall­er en vec­ka från idag att du ska utvärdera hur det gått.
  • Då, stan­na upp för bara några minut­er. Stäng av radion, stäng av tele­fo­nen, stäng dör­ren, vänd dig bort från datorn och tänk till­ba­ka på hur det var­it att göra fler sak­er än annars med en gång.
  • Har du hun­nit med färre av de vik­ti­ga sak­er­na genom att du slut­fört min­dre vik­ti­ga uppgifter istäl­let för att göra en sys­tem­a­tisk pri­or­i­ter­ing? Eller, har det var­it skönt och befriande att slip­pa ha en ständigt växande order­stock” av näs­tan klara uppgifter att slut­föra, som hänger över dig?

En god ny vana

Om du fick mers­mak på att göra nu istäl­let för sedan, etablera det som en vana genom att öva under de 21 dagar det sägs ta att etablera ett nytt arbetssätt. Använd till exem­pel Strides-appen för att hjäl­pa dig hål­la räkningen.

Om du tes­tar att i större utsträck­n­ing än van­ligt slut­föra uppgifter direkt istäl­let för att skju­ta upp det sista, kom­mer du att kom­ma i hamn med mer av det du gör. Fler sak­er blir helt klara och du kom­mer att ha färre små­fix-uppgifter som du ock­så måste ord­na” innan du kan ta helt ledigt.

Kanske hin­ner du sät­ta igång färre nya uppgifter i var­je stund, men å andra sidan blir du min­dre split­trad och behöver ha färre sak­er i bakhu­vudet” i varda­gen på jobbet.

Är du som jag, kom­mer du att kän­na dig lät­tad av att slip­pa bör­dan av de halvfärdi­ga uppgifter­na; en känsla som ger dig stor energi.

Hur gör du?

Hur gör du för att inte fäl­la krokben på dig själv genom att skju­ta upp sak­er? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.