Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 okt.

Åttonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Kalendern vs att göra-listan


Datum: 2013-10-31 09:26

Kalen­dern och att göra-lis­tan; hur hänger de ihop? Eller, gör de det?

Fråges­pal­ten Struk­thur?” är till­ba­ka med det åttonde avs­nit­tet i ord­nin­gen. Den­na gång hand­lar det om vad vi ska ha i kalen­dern och vad som abso­lut inte ska lig­ga där.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.